PLAN80A

Stavebnice mikropočítače.

V následujícím textu je popsán vyvoj a příprava do sériové výroby amatérské stavebnice mikropočítače PLAN80A.
Na začátku 80-tých let jsem se rozhodl, že si pořídím mikropočítač. Protože pro mne (jako pro mnohé amatéry) bylo omezujícím hlediskem financování, napadlo mne, že bych mohl počítač realizovat jako stavebnici a nabídnout jej k sériové výrobě. A tak jsem získal podporu výrobního družstva DRUKOV zastoupeného zejména panem Vladimírem Koukolem. Po celou dobu vývoje i realizace mi pomáhal pan Pavel Šimík. Plošné spoje se podařilo vyvinout ve spolupráci s pány ing. Frentiškem Michálkem a Jiřím Hrožkem. O součástky se postarala TESLA ELTOS zastoupená panem ing. Vymazalem. Vlastní vývoj probíhal od května 1982 do září 1988 a je podrobně rozepsán v návodu na stavbu a užití. Protože sériově prodávaná stavebnice je již na internetu zdokumentována (viz. seznam odkazů níže), zaměřím se zde hlavně na vlastní vývoj. Osvětlím jak a jakými prostředky se tehdy v amatérských podmínkách takový mikropočítač navrhoval.

Blokové schéma zapojení mikropočítače PLAN80A

Rozhodnutí koncipovat mikropočítač jako amatérskou stavebnici mělo za následek mnoho omezení. První byl požadavek, aby veškerá součástková základna byla domácí výroby (proto mikroprocesor 8080). Druhým požadavkem byl princip zobrazení, který by umožňoval převzít programové vybavení z nejrozšířenějších sériově vyráběných mikropočítačů u nás. Třetí požadavek spočíval v možnosti rozšíření systému tak, aby na něm mohl být spuštěn operační systém CP/M s disketovou jednotkou. Mezi další předurčené oblasti patřil přerušovací a vstupně/výstupní systém, uspořádání sběrnic, způsoby zobrazení, záznam dat na magnetofonové kazety a mnoho dalších vynucení. Výsledkem bylo následující blokové schéma:
Blokové schéma
Blokové schéma zapojení mikropočítače PLAN80A

První návrh schéma zapojení základní desky

V době návrhu mikropočítače se všechna schémata kreslila tužkou na kreslícím prkně. Pak se načisto kreslila tuží na pauzovací papír. Následují první schémata mikropočítače PLAN80A, podle nichž se vytvářel testovací prototyp (byla použita univerzální deska plošného spoje a k propojení byl použit samopájitelný drát, částečně místo pájení byla použita technologie ovíjení).
I/O + INT
Vstupně/výstupní a přerušovací systém (IO)

První návrh plošného spoje základní desky

V době návrhu mikropočítače byly reálně k dispozici pouze dvojvrstvé plošné spoje. Navrhovaly se na milimetrový papír (ve formátu 2 : 1) pomocí odlišné barvy pro každou vrstvu spoje (např. červená a modrá fixka). Následně se překreslil tuží na fólii astralon, samostatně pro každou stranu spojů. Do jeho kopie se tuší vykresloval osazovací předpis (rozmístění součástek). Pak se návrh ofotil na film (na formát 1 : 1) a ten se používal při výrobě plošného spoje. Pokud se v návrhu objevila chyba, vytvořila se papírová kopie filmu a červenou barvou se do ní vyznačovaly chyby.
Návrh spoje V1 strany A
Návrh plošného spoje základní desky V1 strana A
Návrh spoje V1 strany B
Návrh plošného spoje základní desky V1 strana B
Rozložení součástek V1
Rozložení součástek základní desky V1 strana B
Plošný spoj V3.1 strany A
Návrh plošného spoje základní desky V3.1 strana A
Plošný spoj V3.1 strany B
Návrh plošného spoje základní desky V3.1 strana B
Rozložení součástek V3.1
Rozložení součástek základní desky V3.1
Spoje V3.2 strany A
Návrh plošného spoje základní desky V3.2 strana A
Chyby V3.2 strana A
Návrh plošného spoje základní desky V3.2 strana A
Chyby V3.2 strana B
Návrh plošného spoje základní desky V3.2 strana B

Modem

Pro ukládání dat nebo programů v základní verzi stavebnice mikropočítače sloužil kazetový magnetofon. K jeho ovládání sloužila elektronika rozmístěna na speciálním plošném spoji.
Schéma zapojení
Návrh plošného spoje pro modem
Návrh plošného spoje
Návrh plošného spoje pro modem
Tuší provedená předloha
Tuší provedená předloha spoje pro modem
Rozložení součástek
Rozložení součástek spoje pro modem

Rozšíření základní verze stavebnice mikropočítače

Do sériové výroby se dostala pouze základní verze mikropočítače. Navrženy a odzkoušeny však byly i další prvky mikropočítače jako zdroj, rozšiřovací desky pevné paměti EPROM, dynamické paměti DRAM, řadiče disketových jednotek FDC a další.

Dynamická paměť DRAM 64 kB

V základní verzi mikropočítače byla pouze malá statická paměť RAM. Pro spuštění operačních systémů CP/M nebo MP/M byla potřeba velké dynamické paměti DRAM, nejlépe 64 kB. V době návrhu počítače byly k dispozici pouze čipy 16kBx1 typu 4116.
Schéma (část 1)
Dynamická paměť 64 kB (část 1)
Schéma (část 2)
Dynamická paměť 64 kB (část 2)
Plošný spoj A
Plošný spoj strana A
Plošný spoj B
Plošný spoj strana B
Rozložení součástek
Rozložení součástek

Statická paměť EPROM 16 kB

V základní verzi mikropočítače byla pouze malá pevná paměť EPROM s kapacitou 4 nebo 8 kB tvořená čtyřmi čipy (buď 2708 nebo 2716). Pro použití stavebnice jako mikroprocesorového řadiče (např. pro řízení prototypu umělé ledviny Chiraskal) byla vyvinuta doplňková deska pevné paměti EPROM 16 kB. V devadesátých letech se tato deska hodila, když jsem stavebnici mikropočítače PLAN80A používal jako mikroprocesovový řadič navrhovaný automaticky prostřednictvím Petriho sítí.
Schéma zapojení
Schéma zapojení pevné paměti EPROM

Řadič disketové jednotky FDC

Ke spuštění operačních systémů CP/M nebo MP/M bylo nutno stavebnici mikropočítače vybavit disketovou jednotkou. K jejímu připojení byl navržen speciální řadič disketové jednotky FDC na samostatné desce. Schéma bylo ověřeno na univerzální desce prostřednictvím ovíjených spojů. K dispozici jsem měl zapůjčenou 8" mechaniku.
Schéma zapojení
Schéma zapojení řadiče disketové jednotky FDC

Kontaktní klávesnice

V základní verzi mikropočítače byla použita malá klávesnice TS522004. Pro dlouhodobější práci s mikropočítačem by byla vhodnější klávesnice standardních rozměrů. Jelikož cena hotových klávesnic byla astronomická, pokusil jsem se vytvořit vlastní amatérskou klávesnici. Jeden kontakt byl tvořen plošným spojem, druhý šroubem s půlkulatou hlavou vraceným pružinou. Pochopitelně takové kontakty byly velmi nekvalitní s mnoha zákmity při spínání. Proto jsem navrhl elektroniku, která tyto zákmily eliminovala.
Schéma kontaktů
Schéma kontaktů
Schéma elektroniky
Schéma elektroniky

Zdroj napájecích napětí

Do sériové výroby se bohužel nedostal zdroj napájecích napětí. Pro stavebnici mikropočítače PLAN80A byl navržen napájecí zdroj, který byl schopen dodat dostatečný výkon i pro plně rozšířenou verzi stavebnice s CP/M.
Schéma zapojení
Schéma zdroje

Videomodulátor

V základní verzi mikropočítače byl použit vysokofrekvenční modulátor, dodávaný hotový ve formě krabičky. Jeho použití a připojení tudíž bylo velmi jednoduché. Za to se však platilo poněkud rozostřeným bodem na obrazovce. Pro dlouhodobější práci s mikropočítačem bylo výhodnější použít videomodulátoru, kterým se z televizoru vytvořil vlastně displej. Tímto uspořádáním se dosáhlo krásně ostré kresby bodu. Nevýhodou bylo, že bylo nutné zasahovat do zapojení televizoru, což si nemohl každý amatér dovolit. Naštěstí se v 80 tých letech prodávaly televizory včetně podrobných elektrických schémat. Níže je příklad zapojení jednoduchého videomodulátoru a jeho připojení k přenosnému televizoru Junost 401D (ten byl k mání relativně levně v bazarech).
Schéma zapojení
Schéma videomodulátoru

Výsledné výrobní podklady

Pro sériovou výrobu byly nakonec připraveny podklady, které sestávaly ze souboru schémat a souboru návrhů plošných spojů. Níže jsou uvedeny jako příklad některé s nich.
Blokové schéma
Blokové schéma
Časování
Časování
Procesor CPU
Procesor CPU
V/V - I/O
V/V - I/O
Kabel modemu
Kabel modemu
Klávesnice
Klávesnice
Spoje CPU A
Spoje CPU A
Spoje CPU B
Spoje CPU B
Deska modemu A
Deska modemu A
Deska modemu B
Deska modemu B

PLAN80A na internetu

PLAN80A na stránkách věnovných původním čs 8 bitovým mikropočítačům
PLAN80A nově překreslená schémata
Návod na stavbu a užití mikropočítače PLAN80A
Další dokumentace k mikropočítači PLAN80A
Diskový operační systém CP/M pro PLAN80A
OLD COMP diskuzní fórum, téma: PLAN80A
PLAN80A - výkresové přílohy ke stavebnici
PLAN80A v miniaturním muzeu výpočetní techniky
PLAN80A v časopise Sdělovací technika
Zde budou zveřejňovány novinky, pokud ještě nějaké budou :-)